• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wycieczki z ZTP

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na cykl wycie­czek przy­rod­ni­czych, pro­wa­dzo­nych przez człon­ków naszego Towarzystwa.

Udział w wyciecz­kach jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypadków.

Harmonogram wycie­czek w 2013 roku:

26 majaRośliny lecz­ni­cze w naszym oto­cze­niu
pro­wa­dzi: Kasia Pietrzykowska

1 czerwcaCiekawostki geo­lo­giczne Karkonoszy
pro­wa­dzi: Roksana Knapik

2 czerwcaStorczyki Gór Kaczawskich
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

9 czerwca - Ptaki Stawów Sobieszowskich
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

16, 23 czerwcaWycieczka ogól­no­przy­rod­ni­cza
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

29 czerwcaZ wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu
prowadzi:Karolina Dobrowolska-Martini

30 czerwcaKrajobraz i przy­roda osady Jizerka
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

7 lipcaTrzcińskie mokra­dła
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

4 sierp­niaRejon Owczych Skał w Karkonoszach — obser­wa­cja flory i fauny
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

11 i 25 sierp­niaWycieczka ogól­no­przy­rod­ni­cza
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

18 sierp­niaRośliny lecz­ni­cze w naszym oto­cze­niu
pro­wa­dzi: Kasia Pietrzykowska

8 wrze­śniaGrzyby
pro­wa­dzi: Czesław Narkiewicz

15, 22 i 29 wrze­śniaWycieczka ogól­no­przy­rod­ni­cza
pro­wa­dzi: Andrzej Kurpiewski

Szczegółowy plan wycieczki (miej­sce, w któ­rym się zaczyna, prze­bieg trasy, czas trwa­nia), każ­do­ra­zowo będą poda­wane na Stronie Głównej:)

Podziel się: