• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Literatura

 • MALICKI M., PIELECH R. 2002: Waloryzacja den­dro­flory zespołu parkowo-pałacowego w Staniszowie. Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 65–72.
 • MIGOŃ P. 1991: Rzeźba gra­ni­towa Kotliny Jeleniogórskiej. Wszechświat. 92: 120–124.
 • MIGOŃ P. 1992: Granitowe formy skalne na Witoszy w Kotlinie Jeleniogórskiej — pro­po­no­wany rezer­wat przy­rody nie­oży­wio­nej. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 48: 62–71.
 • MIGOŃ P. 1993: Kopułowe wzgó­rza gra­ni­towe w Kotlinie Jeleniogórskiej. Czasopismo Geograficzne. 64: 3–23.
 • MIGOŃ P. 1993: Geneza Kotliny Jeleniogórskiej. Opera Corcontica. 30: 85–115.
 • MIGOŃ P. 2000: Geneza jaskiń gra­ni­to­wych na Witoszy w Kotlinie Jeleniogórskiej. Kras i Speleologia. 10(19): 143–154.
 • MIGOŃ P., PACZOS A., AUGUST C. 2002: Rzeźba gra­ni­towa Kotliny Jeleniogórskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich. Suplement 1: 37–56.
 • PIELECH R. 2003: Zagrożone gatunki roślin naczy­nio­wych Sudetów we flo­rze Wzgórz Łomnic­kich. Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 21–30.
 • STAFFA M. (red.) 1999. Słownik geo­gra­fii tury­stycz­nej Sudetów. T.4. Kotlina Jeleniogórska. I-bis. Wrocław.
 • ZAJĄC T. 2001: Motyle dzienne Wzgórz Łomnic­kich. Przyroda Sudetów Zachodnich. 4: 121–128.
 • ZAJĄC T. 2003: Ssaki (Mammalia) Wzgórz Łomnic­kich (Kotlina Jeleniogórska). Przyroda Sudetów Zachodnich 6: 197–210.
Podziel się: