• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów Zachodnich — tom 1 (1998)

Spis tre­ści

 • Czesław Narkiewicz - Nowe sta­no­wi­sko pió­ro­pusz­nika stru­siego Matteucia stru­thiop­te­risna Pogórzu Izerskim.
 • Roman Gramsz - Nowe sta­no­wi­sko pod­ko­lana zie­lo­na­wego Platanthera chlo­ran­tha (Custer) Rchb. w Sudetach Zachodnich.
 • Andrzej Chlebicki - Grzyby zwią­zane z moroszką (Rubus cha­ma­emo­rus) i brzozą kar­packą (Betula pube­scens ssp car­pa­tica) zebrane w Karkonoszach
 • Czesław Narkiewicz - Grzyby smar­dzo­wate (Morchellaceae) w Sudetach Zachodnich
 • Alfred Borkowski - Obserwacje nad moty­lami dzien­nymi (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperioidea) w Sudetach Zachodnich
 • Krzysztof Zając - Pachnica Osmoderma ere­mita (Scopoli, 1763) (Coleoptera: Scarabeidae) nowym gatun­kiem dla Sudetów Zachodnich.
 • Jiří Flousek, Bożena Gramsz - Atlas roz­miesz­cze­nia pta­ków lęgo­wych w Karkonoszach
 • Bożena Gramsz - Ptaki Rudawskiego Parku Krajobrazowego, w latach 1988–97.
 • Artur Pałucki - Czynna ochrona głuszca Tetrao uro­gal­lus i cie­trze­wia Tetrao tetrix w Karkonoszach i Górach Izerskich
 • Waldemar Bena - Bocian biały (Ciconia cico­nia) na Łuży­cach wschodnich
 • Regina Podsadowska - Wydra Lutra lutra (L., 1958) w Sudetach Zachodnich
 • Tomasz Zając, Krzysztof Zając - Drobne ssaki w pokar­mie sowy usza­tej Asio otus (L., 1758) w Parku Norweskim w Jeleniej Górze
 • Andrzej Paczos - Pomnikowy głaz narzu­towy koło Olszyny (Pogórze Izerskie)
 • Aleksander Czaja, Olaf Tietz - Geologia i pale­obo­ta­nika kopalni węgla bru­nat­nego Berzdorf na gór­nych Łuży­cach (SE Niemcy)

MUZEA

 • Andrzej Paczos - Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze — Cieplicach
 • Willi Xylander - Transgraniczna współ­praca muzeów

KALENDARIUM

 • Czesław Narkiwicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska - Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze — 1998 r.

KONFERENCJE, SPRAWOZDANIA, KOMUNIKATY

 • Roman Gramsz - Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze

 

Podziel się: