• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Wystawa jubileuszowa “Storczyki Sudetów Zachodnich”

Z oka­zji jubi­le­uszu 25-lecia Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego została przy­go­to­wana w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze wystawa „Storczyki Sudetów Zachodnich”. Jej wer­ni­saż odbył się 13 stycz­nia 2024 roku w Muzeum Karkonoskim (Galeria na Górze).

Zdjęcia do wystawy wyko­nali wykonali:

Waldemar Bena
Marian Bochynek
Karol Bubel
Czesław Narkiewicz
Roman Rybski

Wystawa jest wciąż dostępna w ter­mi­nie do 25.02.2024.

Serdecznie zapra­szamy!

Podziel się: