• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 11 (2008)

Spis tre­ści

 • Paweł Kwiatkowski
  Rośliny naczy­niowe Karkonoszy i Pogórza Karkonoskiego
 • Andrzej Chlebicki, Urszula Zielenkiewicz
  Grzyby mikro­sko­pijne wystę­pu­jące w bak­te­ryj­nym bio­fil­mieze Sztolni Gertrudy (Złoty Stok)
 • Katarzyna Szczepańska
  Chronione, zagro­żone i rzad­kie gatunki poro­stów mia­sta Jelenia Góra
 • Adrian Smolis
  Sprężyk Stenagostus rhom­beus (Olivier, 1790) (Coleoptera: Elateridae) w południowo-zachodniej Polsce
 • Miłosz A. Mazur
  Materiały do zna­jo­mo­ści ryj­kow­ców (Coleoptera: Apionidae, Curculionidaebez Scolytinae, Rhynchitidae) pol­skiej czę­ści Sudetów i Beskidów Zachodnich
 • Adam Malkiewicz, Adrian Smolis, Radosław StelmaszczykMarcin Kadej, Janusz Masłowski, Maciej Matraj
  Przeplatka maturna Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) na Dolnym Śląsku– stan obecny i moż­li­wo­ści ochrony
 • Michał Borowiak, Artur Chrzanowski
  Motyle dzienne (Lepidoptera: Papilionidea, Hesperioidea)polskiej czę­ści Karkonoszy w latach 1999–2003
 • Piotr Wasiak
  Gniazdowanie cyra­neczki Anas crecca, wod­nika Rallus aqu­ati­cus i kro­piatkiPorzana porzana w Kotlinie Kuźnickiej (Sudety Środkowe)
 • Piotr Migoń
  Skałki gra­ni­towe Jaroszowskich Wzgórz na Przedgórzu Sudeckim
 • Agnieszka Placek
  Formy skalne prze­łomu Srebrnej koło Lwówka Śląskiego
 • Marek Kasprzak, Andrzej Traczyk
  Morfologia prze­ło­mo­wego odcinka doliny Bobrumiędzy Marciszowem a Wojanowem

KONFERENCJE

 • Marek Furmankiewicz, Czesław Narkiewicz
  Konferencja „Problemy wdra­ża­nia euro­pej­skiej sieci Natura 2000 w Sudetach”Jelenia Góra – Cieplice, 6–7 czerwca 2008 r.
 • Joanna Furmankiewicz, Czesław Narkiewicz
  IV Międzynarodowa kon­fe­ren­cja „Nietoperze Sudetów”Kletno 3–5 paź­dzier­nika 2008 r.

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 11 (5,6 MiB, 3 665 pobrań)

 

 

Podziel się: