• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Władze

W trak­cie wal­nego zebra­nia człon­ków Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, które odbyło się 19 stycz­nia 2013 usta­lono nastę­pu­jący skład władz Towarzystwa:

Zarząd:

 • Prezes: Andrzej Kurpiewski
 • Zastępca Prezesa: Marian Bochynek
 • Sekretarz: Leszek Kośny
 • Skarbnik: Karolina Dobrowolska-Martini
 • Członek Zarządu: Andrzej Paczos

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący: Sandra Nejranowska
 • Członek: Małgorzata Dominikowska
 • Członek: Marek Martini

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Roksana Knapik
 • Członek: Bożena Gramsz
 • Członek: Czesław Narkiewicz

 

Podziel się: