• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Władze

W trak­cie wal­nego zebra­nia człon­ków Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego, które odbyło się 26 listo­pada 2017 usta­lono nastę­pu­jący skład władz Towarzystwa:

Zarząd:

 • Prezes: Marek Malicki
 • Zastępca Prezesa: Marian Bochynek
 • Sekretarz: Andrzej Kurpiewski
 • Skarbnik: Karolina Dobrowolska-Martini
 • Członek Zarządu: Bożena Gramsz

Sąd Koleżeński:

 • Przewodniczący: Czesław Narkiewicz
 • Członek: Marek Martini
 • Członek: Waldemar Arciemowicz

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący: Dorota Wojnarowicz
 • Członek: Zbigniew Sobierajski
 • Członek: Katarzyna Pietrzykowska-Urban

 

Podziel się: