• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
 • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
 • Droga przez Izerską Halę
 • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
 • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
 • Karkonosze ze Spicaka
 • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Przyroda Sudetów — tom 8 (2005)

Spis tre­ści

 

 • Anna Jakubska, Michał Smoczyk, Marcin Kadej
  Kruszczyk błotny Epipactis palu­stris (L.) Crantz na Ziemi Kłodzkiej
 • Paweł Kwiatkowski
  Stanowisko zarazy bla­do­kwia­to­wej Orobanche pal­li­di­flora Wimm. & Grab. w Rudawach Janowickich
 • Michał Smoczyk
  Rzadkie i zagro­żone gatunki roślin naczy­nio­wych Gór Bystrzyckich i Orlickich (Sudety Środ­kowe) – cz. 2.
 • Witold Berdowski, Zygmunt Kącki, Piotr Wasiak
  Notatki flo­ry­styczne i miko­lo­giczne z Gór Kamiennych
 • Marek Malicki
  Dendroflora parku przy­pa­ła­co­wego w Jeleniej Górze – Maciejowej
 • Wanda Stojanowska
  Biota śluzow­ców (Myxomycetes) Gór Opawskich na tle śluzow­ców Opolszczyzny
 • Andrzej Wiktor, Ivo Flasar
  Ślimaki Karkonoszy (Mollusca: Gastropoda)
 • Adrian Smolis
  Wankeliella media­lis Simón & Jordana, 1994 (Collembola: Onychiuridae) z Parku Narodowego Gór Stołowych – gatu­nek sko­czo­gonka nowy dla fauny Polski
 • Janusz Masłowski
  Uwagi o trzech praw­nie chro­nio­nych gatun­kach motyli dzien­nych (Lepidoptera, Papilionoidea) w Sudetach
 • Adam Malkiewicz, Andrzej Kokot
  Nowe dane o rzad­kich gatun­kach motyli (Lepidoptera) na tere­nie Borów Dolnośląskich i Sudetów – kon­ty­nu­acja II
 • Waldemar Bena, Karolina Dobrowolska
  Pachnica dębowa Osmoderma ere­mita (Scopoli, 1763) (Coleoptera, Scarabaeidae) nowy gatu­nek w Borach Dolnośląskich
 • Marcin Graczyk
  Minóg stru­mie­niowy Lampetra pla­neri (Bloch, 1784) (Petromyzonidae) na tere­nie mia­sta Jeleniej Góry
 • Romuald Mikusek, Andrzej Wuczyński
  Bocian biały Ciconia cico­nia (L.) na Ziemi Kłodzkiej
 • Andrzej Traczyk
  Formy pery­gla­cjalne masywu Skalnika (945 m) w Rudawach Janowickich w Sudetach Zachodnich
 • Piotr Migoń, Agnieszka Latocha
  Skałki Gór Sowich (część 2), Masyw Kalenicy, Grabiny i oko­lice Przełęczy Walimskiej
 • Artur Sobczyk
  Rzeźba skał­kowa środ­ko­wej czę­ści Gór Złotych
 • Robert Szmytkie
  Jaskinie gra­ni­towe w kra­jo­bra­zie wzgórz wyspo­wych Kotliny Jeleniogórskiej

MUZEA

 • Jarosław Kania, Marcin Kadej, Katarzyna Żuk
  Kolekcja chrząsz­czy (Coleoptera) w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze
 • Adam Malkiewicz, Radosław Stelmaszczyk
  Kolekcja motyli (Lepidoptera) Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze

SPRAWOZDANIAKOMUNIKATY

 • Bożena Gramsz, Czesław Narkiewicz, Andrzej Paczos, Regina Podsadowska
  Kalendarium Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze – 2005 r.
 • Roman Gramsz, Regina Podsadowska
  Kalendarium Zachodniosudeckiego Towarzystwa Przyrodniczego

IN MEMORIAM

 • Tadeusz Kusiak (1923–2005) 

 

Dostępna jest rów­nież zawar­tość całego numeru:

  Przyroda Sudetów 8 (6,3 MiB, 4 441 pobrań)

 

Podziel się: