• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Co jeszcze wydarzylo się w ZTP w 2016 roku

Luty — Starania o dofi­nan­so­wa­nie dla pro­jektu „Jaskinie kra­sowe Sudetów Zachodnich” autor­stwa Mariana Bochynka
31.03. Zebranie Zarządu
22.04. Dzień Ziemi. Dwie pre­lek­cje w Muzeum Przyrodniczym popro­wa­dzone przez Czesława Narkiewicza i Andrzeja Kurpiewskiego
26.04. Walne Zebranie Sprawozdawcze ZTP
3.07. Zamknięcie pro­jektu “Kwieciszowice kwit­nącą wsią na obsza­rze Natura 2000″. Projekt dwóch tablic. Autorzy: Czesław Narkiewicz – Natura 2000, Andrzej Kurpiewski – Motyle, kie­row­nik pro­jektu: Renata Korn
2.09. Zamknięcie pro­jektu “Jaskinie kra­sowe Sudetów Zachodnich” autor­stwa Mariana Bochynka
Zamknięcie pro­jektu “Monitoring efek­tów wyko­na­nych zabie­gów ochron­nych łąk śródle­śnych i hal KPN”, autor: Marek Malicki

Podziel się: