• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

Rośliny lecznicze w naszym otoczeniu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą.

“Rośliny lecz­ni­cze w naszym oto­cze­niu“
pro­wa­dzi: Kasia Pietrzykowska

Termin: 26 maja

Zbiórka przy OSP Piechowice (ul. Szkolna 4), o godz. 10:00
Czas trwa­nia: ok. 2 h
Trasa: oko­lice Piechowic

Wycieczka przyrodnicza Rosliny lecznicze w naszym otoczeniu

Wycieczka przy­rod­ni­cza: Rosliny lecz­ni­cze w naszym otoczeniu

Udział w wyciecz­kach jest bez­płatny. Uczestnicy, we wła­snym zakre­sie, powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP

Podziel się: