• Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej
  • Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa
  • Droga przez Izerską Halę
  • Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej
  • Widok ze Szczelińca w str. Radkowa
  • Karkonosze ze Spicaka
  • Las, Rudawy Janowickie z Sokolika
Widok ze Spicaka w str. Kotliny Kłodzkiej1 Widok w kierunku Śnieżki, Czarna Kopa2 Droga przez Izerską Halę3 Rozszczepka pospolita, przelom Nysy Łużyckiej4 Widok ze Szczelińca w str. Radkowa5 Karkonosze ze Spicaka6 Las, Rudawy Janowickie z Sokolika7

laboranci

Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu

Zachodniosudeckie Towarzystwo Przyrodnicze ser­decz­nie zapra­sza na zbli­ża­jącą się wycieczkę przyrodniczą

“Z wizytą w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu“
pro­wa­dzi: Karolina Dobrowolska-Martini

Termin: 29 czerwca

Zbiórka o godz. 10:00, przy nowo otwar­tym Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, ul. Leśna 9

Czas trwa­nia: ok. 2 godzin

Długość trasy: na miejscu

W pro­gra­mie m.in.: zapo­zna­nie się z mapą geo­lo­giczną wschod­nich Karkonoszy, odwie­dziny w Domku Laboranta oraz w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich

Kontakt z Centrum Informacyjnym KPN: www.cikpn.kpnmab.pl , tel.: 757000008

wycieczka

Udział w wycieczce jest bez­płatny. Uczestnicy we wła­snym zakre­sie powinni ubez­pie­czyć się od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków.

Zachęcamy do zapo­zna­nia się z har­mo­no­gra­mem wycie­czek przy­rod­ni­czych ZTP